Αναζήτηση
Filters
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.

Δήλωση Απορρήτου

Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Κατά συνέπεια, έχουμε αναπτύξει αυτήν την Πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε και αποκαλύπτουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία. Τα ακόλουθα περιγράφουν την πολιτική απορρήτου μας.

  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται πληροφορίες από εσάς.
  • Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία μόνο με σκοπό την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
  • Θα διατηρήσουμε προσωπικά στοιχεία μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.
  • Θα συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία με νόμιμα και δίκαια μέσα και, όπου απαιτείται, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
  • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
  • Θα προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με εύλογες εγγυήσεις ασφαλείας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
  • Θα διαθέσουμε άμεσα στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών.
top